XVII Regionalny Konkurs Ortograficzny "Gżegżółka 2020"

Na dyktando zapraszamy 3-osobowe reprezentacje młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu giżyckiego. Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa i zachowanie właściwych odległości poprzez pisanie dyktanda jednocześnie w dwóch salach: widowiskowej i lustrzanej. Termin zgłoszeń do 13 października br. telefonicznie pod nr 87 428-04-16, drogą pocztową lub na adres e-mail: w.albowicz@gokir.ugg.pl. Wymagane jest również przesłanie wypełnionych przez rodziców uczniów oświadczeń o stanie ich zdrowia publikowane poniżej.

OŚWIADCZENIE