Warsztaty budowania dźwiękowych rzeźb "O czym szumią wierzby"

Podczas warsztatów uczestnicy poznają teoretyczne wiadomości dotyczące wzajemnych relacji dźwięku i przyrody. Będą słuchać i nagrywać odgłosy natury, budować instalacje. Świat roślin i zwierząt pełen jest różnego rodzaju dźwięków – mogą one stać się bezpośrednią inspiracją do tworzenia muzycznych instalacji. Rośliny wydają dźwięki wykorzystując wiązki przewodzące wodę, dzięki wiatrowi natomiast m.in. szumią i skrzypią.

W czasie warsztatów będziemy budować elementy składowe instalacji dźwiękowych. Będą to działania landartowe. Materiałem służącym do budowy instalacji będą przedmioty recyklingowe czy znalezione (kapsle, worki, szyszki, gałęzie itp.); to między innymi z nich zbudujemy w lesie grające rzeźby.

Prowadzenie warsztatów: Rafał Kołacki
Organizator: Fundacja Fabryka UTU
Współpraca: Nasz Las Miejski Giżycko
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Prowadzący:
Rafał Kołacki – jego zainteresowania niemal od zawsze związane były z muzyką. Jako archeologa interesowała go głównie archeomuzykologia, jako etnologa etnomuzykologia i muzyczne subkultury młodzieżowe, jako praktyka przede wszystkim hard core/punk i muzyka etniczna (szczególnie rytualna), ale nie tylko. Jest związany z następującymi zespołami: HATI, Molok Mun, Innercity Ensemble, Mammoth Ulthana i DAO. Aktualnie nie porzucając starych fascynacji pasjonuje się badaniem dźwiękowej tkanki miejskiej. Jest pomysłodawcą i współtwórcą multimedialnego projektu Tonopolis – www.tonopolis.pl, który w sposób subiektywny miał scharakteryzować dźwiękowe otoczenie Torunia. Jest uczestnikiem edukacyjnego projektu "Dźwiękospacery", w ramach którego prowadzi warsztaty z dziećmi i studentami, próbując uwrażliwiać ich na dźwięki sonosfery oraz świadome, głębokie nasłuchiwanie. Nagrywa, słucha, tworzy, ale również analizuje teoretycznie zgromadzony materiał, chcąc w swoich badaniach poruszyć problem wzajemnego stosunku dźwięku (to jak słyszymy) do cech i ról społecznych, jakie przyjmujemy. Interesuje go również komunikacyjna funkcja dźwięku, to jak gdzie i kiedy dźwięki stają się komunikatami. Solowo wydał do tej pory trzy płyty: "Tonopolis. Impression from the Town" (2010), "Panoptikon" (2013) i "Ninkyo Dantai" (2014). Nagrywa muzykę do filmu ("Panoptikon" 2013), słuchowisk i bajek ("Bajki dla odważnych" 2013). Prowadzi niezależne wydawnictwo płytowe Noisen Records. Od siedmiu lat jest także kuratorem międzynarodowego festiwalu CoCArt Music Festival oraz cyklu wydarzeń dźwiękowych:audioskopia.

"Dźwiękospacery!!" to cykl twórczych terenowych warsztatów, skierowanych do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt ma na celu stworzenie archiwum dźwiękowego, dźwiękowej mapy najbliższego otoczenia. W ramach działania rejestrujemy dźwięki otoczenia, tworzymy słuchowiska, nagrania, audycje. Warsztaty prowadzą profesjonalni muzycy, realizatorzy dźwięku, audio-eksperymentatorzy z całej Polski, których zadaniem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z nagrywaniem i obróbką dźwięku oraz uwrażliwienie na muzykę otaczającej nas przestrzeni.