Piknik rodzinny w Wilkaskach

W programie imprezy, na którą gorąco zapraszają sołtys Bożena Pawlun, Rada Sołecka i GOKiR Wilkasy koncert zespołu Jarzębiny, gry i zabawy sportowe oraz ognisko z kielbaskami.