Narodowe Czytanie z Prezydentem RP

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach oraz GOKiR w Wilkasach zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2019, która odbędzie się 7 września 2019 o godz. 10.00 w sali widowiskowej GOKiR przy ul. Olsztyńskiej 54 w Wilkasach. W tym roku czytamy:
* „Dobra Pani” – E. Orzeszkowa
* „Dym” – M. Konopnicka * „Katarynka” - B. Prus
* „Mój ojciec wstępuje do strażaków” - B. Schulz
* „Orka” – W.S. Reymont
* „Rozdzióbią nas kruki, wrony..” - S. Żeromski
* „Sachem” – H.Sienkiewicz
* „Sawa” - H. Rzewuski

Osoby posiadające własne egzemplarze czytanych nowel będą mogły ostemplować je okolicznościową pieczęcią.