Rodzinny Piknik Ekologiczny w Spytkowie

Rodzinny Piknik Ekologiczny to impreza pod patronatem Starosty Powiatu Giżyckiego i Wójta Gminy Giżycko

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo
WSPÓŁPRACA:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Powiat Giżycki, Gmina Giżycko, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach