Wernisaż grafik Ity Haręzy

Już niebawem kolejna wystawa w „Galerii na śmieciach” przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Tym razem zaprezentowane będą grafiki pochodzącej z Giżycka Ity Haręzy. Ekspozycję jej autorstwa poprzedziły prace polskich i zagranicznych artystów,  m.in. Przemysława Krajewskiego, znanego rytownika, nagrodzonego w kategorii „Najpiękniejszy znaczek rytowany w Unii Europejskiej” oraz Marii Kazantsevy  i Inny Sadauskienė, artystek z Obwodu Kaliningradzkiego.

Ita Haręza urodziła się w 1984 roku w Giżycku. W 2011 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, otrzymując nagrodę Rektora za najlepszą pracę dyplomową roku „Taki pejzaż”, zrealizowaną w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego. Pracę magisterską „Metafora w twórczości współczesnych grafików łódzkich”, napisaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Sztabińskiego, nagrodził zaś marszałek województwa łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy naukowe związane tematycznie z tym regionem.
6 lat temu artystka założyła autorską galerię w Talkach. Przykładem jej ostatnich poszukiwań są rysunkowe prace z cyklu „Ciało własne”, nagrodzone na VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2014, oraz cykl prac graficznych „Adam i Ewa”, zrealizowanych w ramach stypendium artystycznego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego 2015. W roku 2017 została ponownie stypendystką marszałka i obroniła pracę doktorską na temat „Wygnanie z raju” w dyscyplinie sztuki piękne, pod kierunkiem prof. Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Radomiu. Od czerwca 2018 roku pracuje w Muzeum Warmii i Mazur jako asystent kierownika galerii „Zamek” w Reszlu. Od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem.
Na wernisaż prac Ity Haręzy zapraszamy 12 października 2018 r. (piątek) o godzinie 13.00 w ZUOK Spytkowo.