Piknik rodzinny w Wilkaskach

W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu prośba o kontakt z sołtysem.
Wydarzenie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Wilkasek