II Potrójna Pętla Mazurska

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich organizuje na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka kolejną edycję imprezy biegowej na dystansach 5, 10 i 15 km dla dorosłych, osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą rodziców. Poszczególne biegi będą nosić nazwy zwierząt popularnych w naszym środowisku: 5 km Bieg Wiewiórki, 10 km – Bieg Zająca, 15 km – Bieg Wilka. Jednak Potrójna Pętla Mazurska, która jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, to nie tylko impreza biegowa. Zapraszamy zawodniczki i zawodników z całymi rodzinami w różnym wieku – od najstarszych do najmłodszych, ponieważ biegi połączone są z piknikiem ekologicznym. Zaplanowano zajęcia edukacyjne, zabawy i konkursy dla dzieci.

Program II Potrójnej Pętli Mazurskiej:
* godz. 8:30 – otwarcie biura zawodów,
* godz. 8:30-10:30 – rejestracja zawodników,
* godz. 10:00 – start pikniku ekologicznego,
* godz. 10:40-10:55 – ustawienie zawodników w strefie startowej, wspólna rozgrzewka,
* godz. 10:55 – oficjalne otwarcie,
* godz. 11:00 – start Biegu Wiewiórki – 5 km,
* godz. 11:05 – start Biegu Zająca – 10 km,
* godz. 11:10 – start Biegu Wilka – 15 km,
* godz. 13:40 – zamknięcie trasy biegów, wręczenie nagród (strefa startowa),
* godz. 14:00 – zamknięcie imprezy.

Strefa startowa – piknik ekologiczny (na polanie):
* animacje dla dzieci – ekogry i zabawy,
* stoiska promocyjne,
* stoisko gastronomiczne – punkt wydawania posiłków regeneracyjnych,
* punkt medyczny, biuro zawodów.

Opis trasy II Potrójnej Pętli Mazurskiej:
Podczas drugiej edycji imprezy trasa podstawowa – 5-kilometrowa pętla – będzie przebiegała wokół Lasu Miejskiego w Gajewie. Teren, po którym pobiegną uczestnicy, to ścieżki leśne. Każdy uczestnik przebiegnie odpowiednią liczbę PĘTLI wybranego przez siebie biegu. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km,  po drodze rozmieszczone będą punkty kontrolne pomiaru czasu, przez które każdy uczestnik jest zobligowany przebiec – ominięcie któregoś z punktu będzie skutkować dyskwalifikacją. Uczestnicy podczas rejestracji dostaną chip zwrotny, który będzie rejestrować czas. Limit czasu dla wszystkich uczestników to 2 h : 30 min : 00 s liczony od momentu startu.