Warsztaty REKO-EKO z ZUOK Spytkowo

7 czerwca (środa) o godzinie 12:00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komulanlych w Spytkowie odbędą się warsztaty REKO-EKO, organizowane przy współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym - Gospodarka Odpadami oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Warsztaty adresowane są gównie do dzieci i młodzieży, a ich głównym celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec pięknej mazurskiej przyrody.

W programie imprezy między innymi gry, zabawy, dyskusje i kreatywny recykling oraz spotkanie z Dominikiem Dobrowolskim, inicjatorem projektu Recykling Rejs.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZUOK Spytkowo