Warsztaty tańca współczesnego w GOKiR Wilkasy

Warsztaty tańca współczesnego kierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Giżycko

Poprowadzi je Katarzyna Rakowska - pracująca na co dzień w roli choreografa w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają uczestnicy zajęć tanecznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Kto pierwszy, ten lepszy!
Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach: młodsza 6-9 lat i druga powyżej 10 lat, w sali lustrzanej GOKiR Wilkasy.