XVIII Giżyckie Regaty Żeglarskie „Rząd – Samorząd”

Jak co roku regaty odbędą się na jeziorze Niegocin. W imprezie zaplanowanej 27 maja tradycyjnie wystartują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych, samorządowcy z Warmii i Mazur i innych regionów Polski, przedstawiciele gmin partnerskich oraz zaprzyjaźnionych. Do tej pory załogi ścigały się na jachtach klasy Omega. W tym roku zaproponowano nową formułę – WYŚCIGI ŁODZI TYPU „DZ”. Wystawionych zostanie 5 łodzi, trzy dla strony rządowej i dwie dla samorządowej. W każdej startuje 10 załogantów oraz sternik.

Swój udział potwierdził Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W regatowych zmaganiach wezmą udział załogi reprezentujące m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Centralne Biuro Śledcze Policji, biuro poselskie posła na Sejm RP Wojciecha Kossakowskiego, Powiat Lęborski, Urząd Miasta Tychy, Urząd Miejski w Giżycku, Urząd Gminy Giżycko i Powiat Giżycki. Pierwsze trzy załogi otrzymają medale i statuetki, przewidziano też nagrody towarzyszące.

RAMOWY PROGRAM:
* godz. 10.00 – uroczyste otwarcie w Porcie Ekomarina w Giżycku
* godz. 11.15 – pierwszy wyścig klasyfikowany na wiosłach
* godz. 11.45 – drugi wyścig klasyfikowany na  żaglach
* godz. 14.15-15.00 – uroczyste podsumowanie regat

HISTORIA REGAT:

Pierwsza edycja imprezy odbyła się we wrześniu 2000 roku. Jej inicjatorami byli ówcześni przewodniczący rad: Rady Powiatu w Giżycku – Stefan Orczyc-Musiałek i Rady Miejskiej – Sławomir May. W regatach wzięło udział siedem załóg, dwie rządowe i pięć samorządowych. Pierwszą ekipę rządową prowadził prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, drugą rzecznik rządu Krzysztof Luft.
Zwycięzcą pierwszych regat była załoga rządowa, której sternikiem był premier, II miejsce przypadło samorządowcom – załodze Miasta Giżycka, sterowanej przez radcę prawnego Jana Małeckiego. Swoje umiejętności i zamiłowanie do żeglarstwa premier RP prof. Jerzy Buzek potwierdził zresztą zwycięstwem w kolejnych regatach. W żeglarskich zmaganiach w latach poprzednich uczestniczył także dwukrotnie wicepremier, a potem marszałek Sejmu Ludwik Dorn. We wcześniejszych edycjach organizowanych jako Puchar Premiera uczestniczyła zaś premier Hanna Suchocka, Tadeusz Mazowiecki oraz Włodzimierz Cimoszewicz.
Powodzenie samej imprezy oraz szerokie echo w mediach krajowych spowodowało, że na trwałe zagościła ona w żeglarskim kalendarzu Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jubileuszowych 10. regatach udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Zgłosiły się aż 33 załogi, z których 14 reprezentowało sferę rządową w postaci poszczególnych ministerstw. Wśród załóg samorządowych znalazły się m.in. reprezentacje Słupska, Kłodzka, Nowej Rudy, Rudy Śląskiej, Grodziska Mazowieckiego, Ełku, jak i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Organizatorami i gospodarzami regat są niezmiennie trzy samorządy: Powiat Giżycki reprezentowany przez starostę Wacława Strażewicza, Miasto Giżycko – burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza i Gmina Giżycko – wójta Marka Jasudowicza.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan wolnych i zajętych miejsc w poszczególnych załogach: