Tutaj powinien być opis

Wilkasy. Uroczyste otwarcie nowych dróg z udziałem posła i wojewody

Dokładnie 4.600.482,94 złotych zainwestowała Gmina Giżycko w drogi z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano łącznie 2,74 km dróg o szerokości jezdni 5,0 – 5,5 m. Wykonano chodniki o szerokości 1,5 m i łącznej długości 1,26 km, ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe o szerokości 2,5  m i długości 1,79 km, zrobiono też elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg. Były to pobocza, przejścia dla pieszych oraz wyniesione przejścia dla pieszych, zjazdy indywidualnie i publiczne. Zastosowano aktywne sygnalizacje świetlne, dodatkowe  elementy komunikacji zbiorowej, czyli pętlę do zawracania oraz perony i zatoki autobusowe, a także odwodnienia terenów.

W miniony piątek na ulicy Przemysłowej w Wilkasach uroczyście otwarto pięć nowych dróg w Gminie Giżycko przebudowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Prócz ulicy Przemysłowej w Wilkasach zbudowano ulicę Makową oraz przebudowano ulice: Szkolną, Jodłową i Cisową, w trakcie realizacji jest jeszcze przebudowa ulicy Leśnej w Gajewie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni na uroczystość goście: poseł Jerzy Małecki, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, gospodarz Gminy wójt Marek Jasudowicz, przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Konc, gminni radni i przedstawiciele wykonawców inwestycji: firm PRD w Gajewie, Strabag oraz Jakub Budownictwo. Przybyli także mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy i strażacy OSP Spytkowo.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH REALIZOWANYCH ZADAŃ