Tutaj powinien być opis

ZAWIESZONY TRANSPORT PUBLICZNY

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gminy Giżycko i Miasta Giżycko, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 1H

informuje o zawieszeniu transportu publicznego zarówno w komunikacji regularnej, jak i komunikacji miejsko-gminnej od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku.

Z poważaniem
(-) Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o.
Bogusława Ciborowska