Tutaj powinien być opis

Sulimy. Wystartuj i wygraj vouchery na loty balonem i motolotnią

Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody pod Patronatem Wójta Gminy Giżycko odbędą się 16 czerwca w Sulimach k. Giżycka. To impreza sportowo-rekreacyjna, w ramach niej zaplanowano konkursy sportowe dedykowane dla całych rodzin, nie zabraknie stanowisk z atrakcjami dla dzieci, darmowym poczęstunkiem autorstwa uczniów technikum o profilu usług gastronomicznych z Giżycka i rękodziełem, placu zabaw dla dzieci i mobilnego sklepu jeździeckiego. Będzie też możliwość bezpłatnej przejażdżki bryczką oraz kucykiem.

1. Organizator: Stowarzyszenie Kochamy Mazury oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
2. Termin i miejsce zawodów: 16 czerwca 2019 r. , Sulimy k. Giżycka
3. Plac konkursowy: wymiary:  40 x 45 m, podłoże: trawiaste, rozprężalnia: podłoże trawiaste
4. Sędzia główny: Janusz Michalski, sędzia: Lucjan Tarnowski, gospodarz toru: Monika Pasik
5. Uczestnicy: kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i WZJ, zawodnicy BPK
6. Termin zgłoszeń: 10 czerwca 2019
Zgłoszenia prosimy przesyłać adres mailowy: natalia.zadzilko@gmail.com
7. Program zawodów:
– rozpoczęcie konkursów – godz. 12.00
* konkurs nr 1 kl. pony – do 50 cm dokładności bez rozgrywki
* konkurs nr 2 kl. LL – z trafieniem w normę czasu
* konkurs nr 3 kl. L – zwykły o puchar Wójta Gminy Giżycko

W konkursach nagrody finansowane są w całości przez organizatora oraz sponsorów. Łączna pula nagród: 4.500 zł
I miejsce: puchar i nagrody rzeczowe o wartości 350 zł
II miejsce: puchar i nagrody rzeczowe o wartości 250 zł
III miejsce: puchar i nagrody rzeczowe o wartości 150 zł
Pozostałe miejsca są uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

DODATKOWO DO WYGRANIA: voucher na trening z obecnym trenerem kadry juniorów Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego, wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Halowego Pucharu Warmii i Mazur, uczestniczką zawodów międzynarodowych, trenerem sportu PZJ, członkiem Komisji Egzaminacyjnej PZJ – Moniką Pasik

* voucher na lot motolotnią ufundowany przez firmę Motolotnie Mazury
* voucher na lot balonem ufundowany przez firmę First Class Balooning

8. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ.
9. Opłaty od jednego konia: brak opłat w postaci startowego i wpisowego
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie
trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Dojazd i transport koni na własny koszt. W miejscu zawodów znajdować się będą specjalnie wyznaczone sektory do parkowania koniowozów. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej tymczasowej organizacji ruchu.
13. Organizator nie zapewnia boksów dla koni. Zawody odbywają się poza terenem ośrodka jeździeckiego. Dostępne są ogrodzone stanowiska dla koni.

Przy dokonywaniu zgłoszeń proszę podać:
– imię i nazwisko jeźdźca,
– reprezentowany klub lub informację o braku przynależności klubowej,
– imię konia,
– liczbę startów w poszczególnych konkursach.

Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ:
– wymagane aktualne badania lekarskie zawodników,
– w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach, którą należy w dniu imprezy dostarczyć sędziemu głównemu,
– ubezpieczenie NNW,
– licencja zawodnika opłacona w Warmińsko-Mazurskim Związku Jeździeckim (zgodnie z komunikatem z dnia 9 stycznia 2019 r. wysokość opłaty na rzecz WMZJ dla osób startujących w zawodach towarzyskich – 20 zł, więcej informacji na stronie www.wmzj.pl).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod poniższe numery telefonów:
* Natalia Żadziłko tel. 694 961 551
* Arkadiusz Konc tel. 500 671 057

Serdecznie zapraszamy!!!!

REGULAMIN I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY – DO POBRANIA!