Tutaj powinien być opis

Gmina Giżycko. Dofinansowanie wypoczynku letniego w 2019 roku

W tegoroczne wakacje mogą Państwo wysłać swoje dzieci na atrakcyjne 5-dniowe półkolonie organizowane w Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze oraz w Wiosce Surfów w Wilkasach i skorzystać z ich dofinansowania. Będzie to jednak możliwe wówczas, jeżeli Wasze pociechy są zameldowane na terenie Gminy Giżycko i gdy adres zameldowania jest wskazany przez rodzica jako adres podatnika w odpowiednim formularzu zeznania rocznego wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający rok, w którym organizowany jest wypoczynek. Organizatorzy zapewniają co najmniej 9-godzinną opiekę wychowawców, instruktorów i animatorów, dwa posiłki w ciągu dnia, stały dostęp do napojów oraz konieczny sprzęt do zajęć.

               gwarek_logo.jpg        wioska_surfow_logo.jpg

Informacji i kwalifikacji uczestników dokonuje główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, II piętro, pokój nr 29, tel. 87 429-99-84 w godzinach 11.00 - 15.00 na podstawie  oświadczenia, które jest niżej opublikowane. Należy je wypełnić, uzyskać potwierdzenie adresu zameldowania przez pracownika ds. ewidencji ludności (I piętro) i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko.
Po uzyskaniu akceptacji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł na rachunek PKO BP SA 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039  (w tytule przelewu proszę wpisać „Imię i nazwisko dziecka – półkolonie Gwarek” lub „Imię i nazwisko dziecka – półkolonie Wioska Surfów”) otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie, z którym należy zgłosić się do wybranego organizatora w celu dokonania zapisu na wybrany termin i rodzaj zajęć. Rezerwacji terminów można dokonać wcześniej.
Szczegółowe informacje o tematyce i turnusach można znaleźć na stronach internetowych organizatorów: ośrodka Gwarek oraz Wioski Surfów. Gorąco zapraszamy!

OŚWIADCZENIE RODZICA (DO POBRANIA)