Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Luz Grupa

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (28.03.2019 r.) przez Stowarzyszenie Luz Grupa na realizację zadania publicznego o nazwie:Milko Mazury MTB 6 Wilkasy – Rowerowy Port”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2019, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ