Tutaj powinien być opis

Gmina Giżycko. Młodzież świetnie radzi sobie z dziennikarskim rzemiosłem

Pomysł wymagał otwartości, dużego zaangażowania i odpowiedzialności za swoje artykuły. Jednak dwa młodzieżowe zespoły ze świetlic wiejskich w Spytkowie i Pieczonkach stanęły na wysokości zadania i dzisiaj możemy już Państwu zaprezentować plon ich kilkutygodniowej pracy. A jest nim wydany w formacie A-5 biuletyn przedstawiający interesujące wydarzenia z terenu kilku sołectw. Na początku prezentujemy m.in. teksty dotyczące działalności jednostki OSP w Spytkowie, opieki uczniów nad zabytkowym cmentarzem w tej wsi, wiaduktu nad nieistniejącą już linią kolejową Giżycko-Kruklanki czy najstarszego mieszkańca Pieczonek Lucjana Pawlaka. W trakcie kilku redakcyjnych spotkań młodzież zaproponowała tytuły swoich części biuletynu oraz tematykę publikowanych tekstów, uczestniczyła też w adiustacji poszczególnych artykułów. A w przyszłym miesiącu biuletyn zredagują uczestnicy zajęć w dwóch kolejnych świetlicach gminy Giżycko. Na razie gratulujemy młodzieży ze Spytkowa i Pieczonek zapraszając do interesującej, miejmy nadzieję, lektury.

BIULETYN NR 1/2019 DO POBRANIA
BIULETYN NR 2/2019 DO POBRANIA
BIULETYN NR 3/2019 DO POBRANIA