Dofinansowanie dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury”

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (08.02.2019 r.) przez Lokalną Organizację Turystyczną „Mazury” na realizację zadania publicznego o nazwie: „III Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w Narciarstwie i Snowboardzie”. ZOBACZ