Dofinansowanie dla stowarzyszenia zwykłego o charakterze sportowo-kolekcjonerskim Klub Strzelecki „Gwardia”

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (30.01.2019 r.) przez stowarzyszenie zwykłe o charakterze sportowo-kolokcjonerskim Klub Strzelecki „Gwardia” na realizację zadania publicznego o nazwie: „I Zimowe Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Gizycko”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2019, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ