Tutaj powinien być opis

Fundusze unijne. Filia biblioteki gminnej ze sceną zmieni wygląd centrum Bystrego

logotyp.png

To nasz wielki sukces. Otóż Gmina Giżycko, jako partner wiodący, złożyła wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”, który w trakcie 5. posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Spośród 81 wniosków aplikacyjnych złożonych w trzecim naborze, zakwalifikowano do realizacji 19 projektów, z czego tylko pięć w ramach priorytetu 1. "Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami". Został on złożony w partnerstwie wraz z administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach.

W ramach projektu wybudowany i wyposażony zostanie budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w Bystrym, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność. Zaplanowano również adaptację pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej w Dobie, znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków. Zostanie zagospodarowane tam nieużywane pomieszczenie celem wydzielenia lokalu do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną wraz z wyposażeniem. W celu efektywnego wykorzystania powyższych obiektów przewidziano realizację wielu wspólnych polsko-litewskich działań kulturalnych i wydarzeń artystycznych.
Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku i potrwa do końca 2020. Jego całkowita wartość to 912.848,46 Euro, z czego dofinansowanie (85 %) – 775.921,16 Euro, wkład własny partnerów (15 %) – 136.927,29 Euro.

PS. Już wkrótce imprezy gminne w Bystrym odbywać się będą w innym otoczeniu, widok ze zdjęcia przejdzie więc zapewne do historii.