Tutaj powinien być opis

Samorząd. Marek Jasudowicz Wójtem Gminy Giżycko

W trakcie inauguracyjnej, uroczystej sesji Rady Gminy Giżycko, która odbyła się w miniony czwartek, 22 listopada 2018, wójt Marek Jasudowicz złożył ślubowanie. Będzie on sprawował swój urząd przez pięć lat, w ramach swojej drugiej kadencji 2018-2023. W wytężonej pracy na rzecz społeczności lokalnej wspomagać go będą radni: Mirosław Antoniak, Andrzej Baran, Piotr Dowgiałło, Marek Dworak, Maria Juchniewicz, Małgorzata Kamińska, Agnieszka Konc, Czesław Kwiatkowski, Józef Nacewicz, Alicja Olszewska, Franciszka Paschalska, Marian Rucki, Maciej Smolak, Waldemar Trykacz oraz Małgorzata Wiśniewska.

Na pierwszej sesji dokonano również wyboru przewodniczącego Rady Gminy, którym została Agnieszka Konc, jej zastępcami mianowano Marię Juchniewicz i Waldemara Trykacza. Powołano też cztery komisje stałe: Rozwoju Gospodarczego (przewodniczący Andrzej Baran, wiceprzewodniczący Małgorzata Kamińska), Oświaty i Spraw Społecznych (Małgorzata Wiśniewska, Józef Nacewicz), Skarg, Wniosków i Petycji (Piotr Dowgiałło, Mirosław Antoniak) oraz Rewizyjną (Marian Rucki, Alicja Olszewska).