Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Luz Grupa

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (06.09.2018 r.) przez Stowarzyszenie Luz Grupa na realizację zadania publicznego o nazwie „Rodzinny Piknik Rowerowy”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ