Dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (22.08.2018 r.) przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen na realizację zadania publicznego o nazwie „Zawiszak podaje rękę niepełnosprawnym – Turniej Otwartych Serc” – IV edycja. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ