Tutaj powinien być opis

CAL do szczęścia - Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie poziomu integracji społecznej i aktywności lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry.