Tutaj powinien być opis

300 złotych dla każdego ucznia

Rządowy program „Dobry Start” to 300 złotych wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Program jest kolejnym komponentem kompleksowej oraz długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.

W gminie Giżycko wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, pokój nr 2. Wnioski można również  składać drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia następuje  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia  złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji.