Dofinansowanie dla Lokalnej Organizacji Turystycznej "Mazury"

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (14.02.2018 r.) przez Lokalną Organizację Turystyczną "Mazury" na realizację zadania publicznego o nazwie "II Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w Narciarstwie i Snowboardzie". ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ