Dofinansowanie dla Mazurskiej Fundacji Sztuki ART PROGRESS (oferta 1)

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (31.01.2018 r.) przez Mazurską Fundację Sztuki ART PROGRESS na realizację zadania publicznego o nazwie: "Cykl trzech wystaw w GOKiR Wilkasy". ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ