Dofinansowanie dla Integracyjnego Klubu Podnoszenia Ciężarów IKS Integracja-Conan

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (25.06.2017 r.) przez Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów IKS Integracja-Conan na realizację zadania publicznego o nazwie „Organizacja Siłacza Wilkas 2017”.