Tutaj powinien być opis

Gajewo. Zapraszamy na pyszny chleb sulimski, czyli piękny jubileusz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Mimo wielu niekorzystnych splotów wydarzeń nasza lokalna spółdzielnia przetrwała i ma się dobrze obchodząc 70 lat swojego istnienia. Powstała w 1947 roku zaczynając działalność od sklepów w Grabowie i Spytkowie, a także Spółdzielczego Ośrodka Maszynowego. Kilka lat później doszła piekarnia, punkty skupu mleka, młyny, sprzedaż torfu oraz bufet w Wilkasach, w następnych latach skup złomu. Aktualnie skupia się na rozwoju i modernizacji piekarni, sklepach samoobsługowych w Gajewie oraz Delikatesach Centrum w Bystrym i Wilkasach.

Z okazji pięknego jubileuszu wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz złożył na ręce prezesa zarządu Elżbiety Junowicz życzenia sukcesów w dalszym rozwoju firmy, realizacji zamierzeń i wytrwałości w pokonywaniu problemów dnia codziennego, a pracownikom satysfakcji oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.
Cofnijmy się do marca 1947 roku, kiedy Jan Klepacki, Mieczysław Jodko i Wacław Koleśnik jako grupa założycieli zorganizowali zebranie członków spółdzielni przyjmując nazwę i statut oraz wybierając zarząd. Pierwszym prezesem został Mieczysław Jodko, jego następcami byli Józef Sienkiewicz, Eugeniusz Kowalczyk, Stanisław Bohdanowicz, Jan Wawrzyniak, Józef Masłowski, Zenon Stankiewicz i Wanda Gudojć. Firmę zarejestrowano w Grabowie (Upałty), dwa lata później przenosząc jej siedzibę do Giżycka. Spółdzielnia bierze aktywny udział w podnoszeniu produkcji rolnej przez sprzedaż rolnikom nawozów sztucznych. Organizowane są zbiorowe dostawy zboża, prowadzona jest kontraktacja zbóż i trzody chlewnej. W 1952 roku zostaje otwarta gospoda „Pod lipami” w Wilkasach, rozwija się sprzedaż detaliczna, produkcja pieczywa, skup mleka, zboża, złomu, powstaje ponadto magazyn z artykułami budowlanymi i skład opału. W tym czasie transport stanowiło pięć platform konnych. W listopadzie 1958 roku w Giżycku uruchomiono wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa, jej wieloletnim kierownikiem był Jan Klepacki.
W 1959 r. spółdzielnia zrzeszała 1040 członków, zorganizowano wtedy trzy wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa domowego (między innymi pralek), kursy kroju i szycia, udzielane były również porady prawne dla wszystkich członków, których udzielał założyciel oraz wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Wacław Koleśnik. W latach 60-tych spółdzielnia posiadała już 14 sklepów, 12 placówek psp, jedną gospodę i kawiarnię, trzy magazyny artykułów przemysłowych, aż 14 punktów skupów, dwa punkty fryzjerskie, piekarnię, dwa punkty śrutowania, torfiarnię, dwie czyszczalnie oraz trzy wypożyczalnie. Pod koniec lat 60-tych zakupiono teren pod budowę bazy gospodarczej w Gajewie, w pierwszej kolejności powstały magazyny i niewielki budynek, wykorzystany później jako biurowiec. W maju 1971 otwarto restaurację „Na skarpie” w Wilkasach, której nazwa była wynikiem konkursu pracowniczego.
Rok później na skutek decyzji władz miejskich całą działalność spółdzielni przeniesiono do Gajewa, ponieważ nie docierała tam komunikacja, w początkowym okresie pracownicy byli dowożeni do pracy samochodami spółdzielni. Rozpoczęto budowę budynku administracyjno-handlowego, piekarni i magazynu zbożowego w Gajewie, uruchomiono także sklep masarski w Wilkasach, co było dla mieszkańców wsi wielkim wydarzeniem. W roku 1975 spółdzielnia zatrudniała 144 pracowników. W 1976 r. wprowadzono kartki na cukier, firma przejęła skład opału, powstał zakład mechaniczno-samochodowy i punkt przewijania silników, zbudowano stację transformatorową, magazyn skór i wełny. W latach kolejnych zorganizowano punkty ajencyjne w Pięknej Górze i Spytkowie, powstał bar „Wiarus” w Gajewie i sklep przy ulicy Białostockiej. W 1978 roku zakupiono budynek służący jako ośrodek nowoczesnej gospodyni w Wilkasach, prowadzono tam kursy gotowania i pieczenia. W 1979 r. spółdzielnia zajęła I miejsce w konkursie „Przodująca spółdzielnia w województwie 1978”.
Kolejne lata są niekorzystne dla rolnictwa, rozpoczynają się strajki, występują coraz większe trudności w zaopatrzeniu ludności, wprowadzono kartki na alkohol, papierosy, mięso, obuwie i wędliny. Za rok 1981 spółdzielnia zdobyła I lokatę we współzawodnictwie o tytuł „Mistrza gospodarności”, wtedy też wybudowano sklep w Bystrym, a jego wieloletnimi pracownikami byli m.in. Teofila i Roman Olszewscy oraz Wincenta Jankowska. Pod koniec roku 1981 na emeryturę przechodzą długoletni prezes zarządu Jan Wawrzyniak i główny księgowy Henryk Mieżyński, od stycznia 1982 do końca kwietnia 2015 roku prezesem zostaje Henryk Bogusz. w roku 1982 spółdzielnia uzyskała tytuł „Krajowego mistrza gospodarności i kultury 81” i otrzymała sztandar przechodni.
Lata 90-te były dla spółdzielni niezwykle trudne, narastał kryzys, zaistniała więc konieczność sprzedaży nierentownego majątku, m.in. restauracji „Na skarpie” w Wilkasach i magazynów na terenie bazy gospodarczej. Od 2005 r. zarząd skupił się na rozwoju i modernizacji piekarni, w 2010 pozyskano 440 tys. zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na rozbudowę piekarni i ciastkarni. Pierwsza z nich aktualnie jest największą i najbardziej nowoczesną piekarnią  w powiecie giżyckim, jej długoletnim kierownikiem jest Dariusz Rodziewicz. Obecnym prezesem zarządu od 1 maja 2015 r. jest Elżbieta Junowicz, jednocześnie główna księgowa. W skład zarządu wchodzą również Henryk Sulewski i Bożena Radzymińska.
W listopadzie 2011 r. (w miejsce starego sklepu) uruchomiono samoobsługowy Delikatesy Centrum w Bystrym, w roku 2017 nagrodzony systemem pięciu gwiazdek za najlepszą jakość 2016. W roku 2013 z tradycyjnego sklepu spożywczego powstał samoobsługowy „Groszek” w Gajewie. Aktualnie spółdzielnia zatrudnia 67 pracowników w podstawowych profilach działalności detal i piekarnia. Z okazji wspaniałego jubileuszu 70-lecia istnienia życzymy jak najwięcej sukcesów na coraz bardziej wymagającym rynku.