Tutaj powinien być opis

Gmina Giżycko. Jest umowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z Nowowiejską i Świderską w Gajewie

6 maja 2017 roku jest szczególną datą. W Dywitach pod Olsztynem została podpisana umowa na budowę długo oczekiwanego ronda na skrzyżowaniu ul. Obwodowej, ul. Nowowiejskiej i ul. Świderskiej w Gajewie. Zmodernizowany zostanie również odcinek drogi dwujezdniowej ul. Obwodowej długości około 800 metrów.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Nicewicz, zastępca dyrektora oddziału Jarosław Kaczor, wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz, burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, skarbnicy gmin i wykonawca inwestycji, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” z siedzibą w Ostrołęce Jarosław Nowak i zaproszeni goście.
Wykonawca publicznie zobowiązał się, że postara się zrealizować inwestycję przed czasem. Przedmiot umowy będzie zrobiony w terminie do 30 września 2018 roku. Gmina Giżycko współfinansowała wykonanie dokumentacji projektowej i będzie finansowała wykonanie oświetlenia drogowego. To kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy, która zdecydowanie poprawi lokalną infrastrukturę i bezpieczeństwo mieszkańców.