Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (25.04.2017 r.) przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo na realizację zadania publicznego o nazwie „Ekologiczny Piknik Rodzinny – Spytkowo 2017”.