Tutaj powinien być opis

Warmia i Mazury. Jesteście aktywni i lubicie działać – złóżcie wnioski do konkursu!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem-Nidzie zaprasza do składania wniosków w ramach  konkursu „FIO Warmia Mazury Lokalnie 2”. Celem realizacji projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców naszego regionu działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, przez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego. Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2017.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH