Tutaj powinien być opis

Rodzinny weekend w hotelu St. Bruno nagrodą za najlepszą tratwę

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza IX edycję Mazurskiego Konkursu Ekologicznego  „Rady na odpady” adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin. Konkurs organizowany we współpracy z hotelem „St. Bruno” w Giżycku ma na celu szerzenie wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, rozwijanie kreatywności i talentów artystycznych.

Od młodego pokolenia zależeć będzie czystość Mazur – krainy wyjątkowej pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Mając to na uwadze poprzez konkursową zabawę znów pragniemy promować zagadnienie segregacji odpadów. Młodzi powinni jak najwcześniej dowiedzieć się, że odpady mają swoją wartość i zasługują na drugie życie.

Drodzy uczestnicy, stawiamy przed wami następujące wyzwania!

„PODWODNY MAZURSKI ŚWIAT” (przedszkola i szkolne „zerówki”)
Wspólnie z wychowawcą stwórzcie bajecznie kolorowy „Podwodny Mazurski Świat”, a w nim ryby, rośliny, raki, ślimaki itd.  Przed wykonaniem pracy nauczyciel urządza zajęcia dotyczące surowców wtórnych oraz pogadankę o różnorodnych gatunkach roślin i zwierząt zamieszkujących mazurskie jeziora i rzeki.

„SZKŁO I POPIÓŁ ODDZIELNIE”! (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)
Czy znacie Szklika i Popiolika – maskotki, które pomagają dużym i małym w prawidłowym postępowaniu ze szkłem i popiołem oraz zachęcają do zachowania czystych Mazur? Nauczycielu – zapoznaj dzieci z przekazem Szklika i Popiolika (informacje dostępne na stronie internetowej MZM-GO). Następnie stwórzcie plakaty, które będą zachęcały do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i popiołu.  

„GRA RECYKLINGOWA” (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)
Przed Wami zadanie zaprojektowania rodzinnej gry planszowej o tematyce recyklingowej. Celem gry jest zabawa podłączona z edukacją w zakresie gospodarowania odpadami na terenie MZM-GO.

„GADŻET RECYKLINGOWY” (gimnazjaliści)
Wcielacie się w rolę projektantów sztuki użytkowej. Pod kierunkiem nauczyciela z surowców wtórnych stwórzcie efektowne przedmioty – ozdoby, torby, maskotki itd.
 
„RECYKLINGOWA ŁAJBA” (rodziny)
Rodziny budują z surowców wtórnych (np. plastikowych butelek) małą jednostkę pływającą, która będzie miała za zadanie utrzymać na powierzchni jedną osobę dorosłą. Postarajcie się o oryginalny projekt i wykończenie waszej łajby.

NAGRODY:
– przedszkolaki i uczniowie szkolnych oddziałów zerowych – zabawki
– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – rowery;    
– konkurs rodzinny na Recyklingową Łajbę – weekend dla rodziny w 4-gwiadkowym hotelu St. Bruno w Giżycku.  

Konkurs adresowany jest do mieszkańców objętych działaniem MZM-GO. Zgłoszenia uczniów i rodzin zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@mzmgo.mazury.pl do 14.04.2017 r. do godz. 15:00. Prace konkursowe w kategoriach szkolnych należy składać do 15 maja w siedzibie MZM-GO.

W kategorii „Recyklingowa łajba” – uczestnicy konkursu dostarczają prace konkursowe do oceny 10 czerwca na plażę miejską w Giżycku, gdzie odbędzie się tegoroczny Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”.

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej MZM-GO