Dofinansowanie dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury”

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (29.03.2017 r.) przez Lokalną Organizację Turystyczną „MAZURY” na realizację zadania publicznego o nazwie „IV Rajd Rowerowy – Mazurskie Fortyfikacje”.