Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
* Oferta złożona (27.02.2017 r.) przez Stowarzyszenie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na realizację zadania publicznego o nazwie: "Organizacja wystawy i lotu gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji".