W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (30.01.2017 r.) przez Lokalną Organizację Turystyczną MAZURY na realizację zadania publicznego o nazwie: Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w narciarstwie alpejskim i snowboardzie” ZOBACZ

  ▪ Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ