W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ Oferta złożona (06.09.2016 r.) przez IKS-INTEGRACJA CONAN Integracyjny Klub  Podnoszenia Ciężarów w Giżycku na realizację zadania publicznego o nazwie: "Ogólnopolskie Zawody Badmintona o Puchar Wójta Gminy Giżycko" ZOBACZ

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2016, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ