W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
• oferta złożona (18.09.2012 r.) przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów na realizację zadania publicznego o nazwie „Działania wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy Giżycko" POBIERZ

 

Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ