W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
• oferta złożona (26.05.2011 r.) przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski na realizację zadania publicznego o nazwie "XI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej - 2011" ZOBACZ

Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ