Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2011 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2011 roku (kliknij, aby przeczytać!)


Regulamin działania komisji konkursowych (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2011 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2011 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2011 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2011 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2011 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2012 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2012 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2012 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2012 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2012 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2012 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2012 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Wyniki konkursu otwartego na realizację zadań publicznych (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2013 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2013 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2013 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2013 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2014 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2014 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2014 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2014 (kliknij, aby przeczytać!)


Uchwała dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 wraz z jego treścią (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2015 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2015 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 5/2015 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2016 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2016 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2016 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2016 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2016 (kliknij, aby przeczytać!)

 

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2016 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2016 (kliknij, aby przeczytać!)

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2017 (kliknij, aby zobaczyć!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2017 roku wraz z regulaminem (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 5/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 6/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 7/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 8/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 9/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 10/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 11/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 12/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 13/2017 (kliknij, aby przeczytać!)


Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych (kliknij, aby przeczytać!)


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2018 - część 1 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2018 - działalność na rzecz mniejszości narodowych (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 01/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 02/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2018 - część 2 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 03/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 04/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 05/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 06/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 07/2018 (kliknij, aby przeczytać!)

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 08/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 09/2018 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 01/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 02/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 03/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 04/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2019 (kliknij, aby przeczytać!)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2020 (kliknij, aby przeczytać!)

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2020 (kliknij, aby przeczytać!)


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2020 (kliknij, aby przeczytać!)