Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 02/2020

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 01/2020


Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2020


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2020

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2020

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2019

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 04/2019

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 03/2019

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 02/2019

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 01/2019

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2019

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2019

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 09/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 08/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 07/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 06/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 05/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 04/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 03/2018

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2018 - część 2

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 02/2018

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 01/2018

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2018 - działalność na rzecz mniejszości narodowych

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2018

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2018 - część 1

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w roku 2018

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 13/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 12/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 11/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 10/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 9/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 8/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 7/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 6/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 5/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2017

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2017

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2017 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2017

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2016

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2016

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2016

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2016

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2016

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2016 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2016

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 5/2015

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 4/2015

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 3/2015

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2015

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2015

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2015


Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2015 roku wraz z regulaminem


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2015

Uchwała dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 z jego treścią

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2014

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2014

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2014 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2014

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2013

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2013

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2013 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2013

Wyniki konkursu otwartego na realizację zadań publicznych

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2012 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2012

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2/2012

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 1/2012

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2012

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2012 roku wraz z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2012

Zarządzenie 2 o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2011 roku z regulaminem

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2/2011

Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 2011

Podział środków na realizację zadań publicznych w roku 2011

Regulamin działania komisji konkursowych

Zarządzenie 1 o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w 2011 roku

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1/2011