00_511previewjpg [600x397]

 

Gmina Giżycko we współpracy z Fundacją Kreatywne Popołudnia rozpoczęła akcję „Koperta życia”. Około 900 mieszkańców gminy w wieku 65+ już niebawem otrzyma specjalne opakowanie z dwustronną, odporną na zamoczenie kartą informacyjną pacjenta do umieszczenia w niej danych dotyczących stanu swojego zdrowia. W sytuacji zagrożenia życia pozwoli to na dużo szybsze i łatwiejsze udzielenie pomocy potrzebującym przez służby ratownicze.


O szczegółach akcji poinformował na spotkaniu z sołtysami wsi wójt Marek Jasudowicz wraz z przedstawicielami fundacji. To sołtysi właśnie będą dostarczać koperty życia gminnym seniorom. Planuje się, że zamierzenie zostanie zrealizowane do końca roku.
Na otrzymanej karcie seniorzy powinni wpisać swoje obecne choroby, choroby przebyte wcześniej, aktualnie przyjmowane leki, alergie i uczulenia, swoją grupę krwi, kontakt do osób najbliższych – wyjaśniał Michał Wiśniewski, wiceprezes zarządu fundacji. – Z pomocą dzieci czy wnuków mogą to zrobić najszybciej. Dobrze byłoby, aby podane informacje potwierdzali pieczątką i podpisem lekarze rodzinni.
Wypełniona karta po włożeniu do zrobionej ze specjalnego tworzywa, przezroczystej koperty powinna trafić do lodówki, obecnej dzisiaj praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. O uczestnictwie w akcji oraz miejscu przechowywania koperty informować będzie naklejona w widocznym miejscu, np. na drzwiach w korytarzu mieszkania okrągła naklejka. Podane przez seniorów dane umożliwią w sytuacji zagrożenia życia jak najszybsze, sprawne i łatwiejsze udzielenie pomocy przez ratowników medycznych bądź też lekarzy pomocy doraźnej wezwanych do potrzebującego pacjenta. O akcji "Koperta Życia" już na spotkaniu w Urzędzie Gminy bardzo pozytywnie wypowiadali się sołtysi. Inicjatywa ta daje poczucie bezpieczeństwa seniorom gminy Giżycko. 
Nie odmówimy koperty nikomu, kto przewlekle choruje, choć ma mniej niż założone przez nas 65 lat – obiecuje Marek Jasudowicz. – Nie ukrywam, że jeśli pojawi się taka potrzeba to w przyszłości docelową grupę poszerzymy o osoby młodsze.
Ze względu na godną poparcia, piękną ideę, „Kopertą życia” zaczynają interesować się inne samorządy. Już niebawem przedstawiciele Fundacji Kreatywne Popołudnia podpiszą umowę o współpracy z gminą Legionowo. W nasze ślady być może pójdą też inne mazurskie gminy, a na razie bliźniaczą akcję „Pudełko życia” promuje miasto Olsztyn.

Tekst i foto: Waldemar Albowicz

 

01jpg [300x199]  02jpg [300x199]

 

03jpg [300x199]  04jpg [300x199]

 


WÓJT I PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI O AKCJI "KOPERTA ŻYCIA"