00_331previewjpg [600x400]

 

Realizowane ze środków unijnych inwestycje w gminie Giżycko są powodem do zadowolenia wszystkich osób z nich korzystających. Wśród nich są użytkownicy Parku Wodnego Wilkasy, który odniósł kolejny sukces. Spośród ponad stu projektów zgłoszonych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” do konkursu „Patent na projekt” jego budowa znalazła się w czołowej „20” projektów nominowanych do zwycięstwa obok m.in. giżyckiego lodowiska.


Pomysłodawcą konkursu był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zapraszając do rywalizacji twórców inwestycji dotyczących przedsiębiorczości, turystyki, rewitalizacji miast, infrastruktury społecznej, transportu bądź społeczeństwa informacyjnego. Szansę na wygraną mieli praktycznie wszyscy, niezależnie od wielkości dofinansowania, typu projektu i obszaru oddziaływania. Wyniki współzawodnictwa ogłoszono podczas uroczystej gali w olsztyńskiej filharmonii, do udziału w której zaproszono autorów 20 najlepszych projektów wyłonionych przez kapitułę konkursową. Nominowani otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci natomiast statuetki wręczane przez wicemarszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Wszyscy mogli także obejrzeć krótkie filmy promujące najlepsze projekty. Nagrodę dla gminy Giżycko odebrał zastępca wójta Tomasz Juszkiewicz. Przypomnijmy, że koszt inwestycji w Wilkasach wyniósł 7,338 mln zł przy unijnym wsparciu w wysokości 2,568 mln zł
Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – przyznał wicewójt. – Jesteśmy dumni, że nasz projekt znalazł się tak wysoko. O potrzebie jego budowy świadczy liczba gości odwiedzających Park Wodny, w tym roku przez ten obiekt przewinęło się prawie 40 tys. osób.                                                                                                                                      Waldemar Albowicz

 

laureacijpg [680x228]

 

NOMINACJE:

* innowacja produktowa i procesowa w Laboratorium Galenowym Olsztyn przez uruchomienie produkcji żeli i tabletek,
* ornecka starówka – zintegrowany projekt rewitalizacji społeczno-urbanistycznej historycznego centrum Ornety,
* budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 w Ełku,
* budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,
* wyposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w cztery mobilne laboratoria kontroli i monitoringu źródeł zanieczyszczenia środowiska,
* budowa Parku Wodnego w Wilkasach,
* budowa nowoczesnego budynku restauracyjnego „Matrioszka” w Gołdapi,
* budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku,
* poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie,
* modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

 LAUREACI:

* rozbudowa Techno-Parku w Ełku,
* wzrost atrakcyjności turystycznej regionu nad zalewowego poprzez wybudowanie w Hotelu Warmia centrum rekreacyjno-sportowego,
* e-Pacjent – rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
* Grand Hotel TIFFI 5*,
* unowocześnienie przedsiębiorstwa KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej przez budowę nowoczesnej hali produkcyjnej i zamontowanie w niej innowacyjnej linii do przetarcia i optymalizacji drewna,
* e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej,
* budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie,
* ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
* remont i adaptacja budynku kuchni i pralni Powiatowego Szpitala w Iławie na ośrodek rehabilitacji,
* budowa ekologicznych miniprzystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego.


patentjpg [543x729]


PONIŻEJ FILM PROMOCYJNY O PARKU WODNYM