HISTORIA „GALERII POD LIPĄ”

Historia Galerii rozpoczęła się od powołania w 1993 r. Bożenny Oleksiak na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkasach. W realizacji jej pomysłu utworzenia Gminnej Galerii dużą pomoc i wsparcie otrzymaliśmy od ówczesnego dyrektora ROKiS Suwałki Zbigniewa Burskiego oraz nieżyjącej już wspaniałej artystki-plastyka Jadwigi Błaszczyk-Jurkonis. Oni to właśnie utwierdzili nas w przekonaniu, że stworzenie galerii na wsi jest ewenementem w skali województwa, a nawet Polski. Projekt utworzenia Galerii został również zaakceptowany przez Zarząd i Wójta Gminy Giżycko Henryka Bergaua, który przydzielając fundusze w dużej mierze przyczynił się do realizacji projektu. Wiele było pytań: „Po co galeria na wsi?” Teraz po 17 latach jej działalności możemy odpowiedzieć na to pytanie. Od 16 kwietnia 1993 r., kiedy to wystawą prac Tymoteusza Muśki – suwalskiego Nikifora – Galeria „Pod Lipą” rozpoczęła swoją działalność wystawienniczą, odbyło się w niej do dzisiaj około 200 wystaw i wernisaży. W Galerii wystawiane były prace różnych dziedzin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby, robót ręcznych i innych. Swoje prace prezentowali twórcy amatorzy i profesjonaliści, twórcy rodzinni i spoza regionu. Spośród naszych lokalnych artystów oglądać można było prace: Wojciecha Darskiego, Mariusza Żuka, Teresy Santo, Dariusza Skrzypka czy Marty Makarczuk. Prezentowaliśmy także piękną wystawę niepełnosprawnej Ani Dąbrowskiej z Węgorzewa – dziewczyny malującej ustami. Niestety, Ani nie ma już wśród nas. Tak jak i dobrego ducha naszej Galerii, artysty-plastyka Jadwigi Błaszczyk-Jurkonis, która w naszej Galerii otwierała dwie swoje wystawy, połączone z przepięknym happeningiem. Pożegnaliśmy również Wandę Ostrowską, której wystawa „Suche kwiaty” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy Haliny Mackiewicz – artysty-plastyka z Suwałk oraz Marii Brzostek z Mrągowa, a także Zofii Dębińskiej z Białegostoku, której prace cenione są również za granicami naszego kraju. Mogłabym wymienić jeszcze wielu innych wspaniałych twórców. Wszystkie wystawy prezentowane w Galerii były jedyne w swoim rodzaju. Głównymi uczestnikami wernisaży i wystaw są dzieci i młodzież ze szkół gminy Giżycko, ponieważ Galeria „Pod Lipą” działa pod hasłem „Edukacja plastyczna dzieci i młodzieży”, i to jest właśnie odpowiedź na pytanie „Po co galeria na wsi?”.


wernisazjpg [650x435]