OGŁASZANE PRZEZ GMINĘ GIŻYCKO PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Działka na sprzedaż w miejscowości Kruklin w sąsiedztwie terenów przeznaczonych na cele kopalin. Jej teren jest niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej, ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta i istotnie zróżnicowane ukształtowanie. Powierzchnia 0,7196 ha, cena wywoławcza 85.500 zł, wadium 8.600 zł. Więcej informacji TUTAJ!

       mapa_kruklin_1jpg [350x495]         mapa_kruklin_2jpg [350x495]