Wykaz nieruchomości w gminie Giżycko do sprzedaży

 

MIEJSCOWOŚĆ

 
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
PRZEZNACZENIE
Bystry
10/19, 10/20, 10/21
2,6565 ha
Teren usług turystycznych
Gajewo
208/70
0,0291 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/71
0,0296 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/74
0,0291 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/75
0,0291 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/66
0,0295 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/67
0,0301 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/65
0,0294 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/58
0,0419 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
208/56
0,0715 ha
Zabudowa usługowa
Gajewo
212/5
0,6281 ha
Zabudowa mieszkalno-rzemieślnicza
Gajewo
212/7
0,3841 ha
Zabudowa mieszkalno-rzemieślnicza
Gajewo
212/8
0,4738 ha
Zabudowa mieszkalno-rzemieślnicza
Gajewo
225/3
0,1751 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/1
0,3341 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/4
0,1266 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/5
0,1315 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/6
0,1279 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/7
0,1423 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/8
0,1423 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/9
0,1423 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
223/10
0,1727 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/2
0,2047 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/3
0,3256 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/4
0,2836 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/5
0,1827 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/6
0,1883 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/7
0,1218 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/8
0,1095 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/9
0,1571 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/10
0,1933 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo
240/11
0,1774 ha
Zabudowa mieszkalno-usługowa
Gajewo 70/1 0,6446 ha Zabudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego
Kamionki 102/2 0,2700 ha Zabudowa rolna
Kożuchy Wielkie 75/6 0,1272 ha Zabudowa mieszkaniowa
Kożuchy Wielkie 75/7 0,1271 ha Zabudowa mieszkaniowa
Kruklin 100/3 0,1654 ha Zabudowa mieszkaniowa
Kruklin 100/4 0,1832 ha Zabudowa mieszkaniowa
Kruklin 100/5 0,1493 ha Zabudowa mieszkaniowa
Kruklin 219/2 0,7196 ha Była żwirownia
Pieczonki 17 0,1000 ha Rolna
Pieczonki 118/7 0,0226 ha Droga
Pieczonki 118/8 0,0302 ha Droga
Pieczonki 145/5 0,0800 ha Droga
Sterławki Małe 80/6 0,2186 ha Zabudowa mieszkaniowa
Sterławki Małe 80/7 0,1615 ha Zabudowa mieszkaniowa
Szczybały Giżyckie 31/2 0,1817 ha Zabudowa mieszkaniowa
Szczybały Giżyckie 25/2 0,2274 ha Zabudowa mieszkaniowa
Szczybały Giżyckie 25/6 0,1610 ha Zabudowa mieszkaniowa
Spytkowo 194/6 0,1347 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza
Spytkowo 194/7 0,1070 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/8 0,1081 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/9 0,1411 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/10 0,1476 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/11 0,1093 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/12 0,1110 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/13 0,1540 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/14 0,1453 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Spytkowo 194/15 0,1439 ha Zabudowa mieszkalno-handlowo-rzemieślnicza 
Upałty 232/7 0,1317 ha Zabudowa mieszkaniowa 
Upałty   232/8 0,1106 ha Zabudowa mieszkaniowa 
Upałty 232/9 0,1240 ha Zabudowa mieszkaniowa 
Wilkasy  22/60 0,0800 ha Teren lasów i dolesień
 Wilkasy  22/61 0,0662 ha   Teren lasów i dolesień  
Wilkasy   22/63 0,0813 ha   Teren lasów i dolesień  
 Wrony 31/9 0,1311 ha Zabudowa usługowa
Wronka
18/6
0,1271 ha
Zabudowa mieszkaniowa
 Wilkasy  691/4  0,8395 ha  Teren sportu i rekreacji
 Wilkasy  495/2  0,0469 ha  Teren zieleni
Kruklin
24/6 0,1100 ha Rolna
Wilkasy 498/19 0,0554 ha Zabudowa mieszkalna
Spytkowo 290/20 0,1723 ha Część stawu
Spytkowo 290/18 0,9500 ha Zabudowa mieszkaniowa

 

PONIŻEJ MAPKI SYTUACYJNE TERENU:


BOGACZEWO

BYSTRY

GAJEWO (działki nr 208...)

GAJEWO (działki nr 212, 225, 223, 240...)

GAJEWO (działka nr 70/1)

KAMIONKI

KOŻUCHY WIELKIE

KRUKLIN (działki nr 100...)

PIECZONKI

STERŁAWKI MAŁE

SZCZYBAŁY GIŻYCKIE

SPYTKOWO

UPAŁTY

WILKASY (działki nr 22...)

WILKASY (działka nr 691/4)

WILKASY (działka nr 39/2)

WILKASY (działka nr 495/2)

WRONY

WRONKA