Informacje o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Podstawa prawna:

art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Jednostka prowadząca