Informacje o terminach i miejscach polowań zbiorowych

Podstawa prawna:

art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

Jednostka prowadząca