PROCEDURA POWIADAMIANIA O BEZPAŃSKICH AGRESYWNYCH PSACH

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Należy złożyć wniosek o odłowienie bezpańskiego psa w sekretariacie UG, ul. Mickiewicza 33, 11- 500 Giżycko

Po sprawdzeniu, czy w schronisku dla bezpańskich psów w Bystrym znajduje się wolne miejsce, na zlecenie urzędu pies zostanie odłowiony.

Inne informacje:

Artur Pawlukowski

Telefon kontaktowy : tel. 87 429 99 81

Adres e-mail : komunalne@ugg.pl

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki