Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku oraz kopia mapy (załącznikiem może być mapa: zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału, topograficzna w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki czy też terenu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 roku, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 roku poz. 125)

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Katarzyna Czepaniewska

Telefon kontaktowy : (87) 4299980

Adres e-mail : katarzyna.czepaniewska@ugg.pl

Miejsce odbioru

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku można odebrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 24, II piętro, lub w formie elektronicznej na dole tej strony.

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki